Jdi na obsah Jdi na menu
 


BAHA

Co to je BAHA ? 

Baha je systém pro přímé vedení zvuku kostí ( zvukový procesor + titanový šroub/ implantát + spojka procházející kůží/abutment. Zvuk, který přichází do zvukového procesoru je tak přenášen přímo do kosti a kostním vedením do vnitřního ucha – zvuk „obejde“ středouší. Tato technologie se pak dá s velmi dobrými výsledky využít u pacienců s VS,  u kterých ještě před operací nebo těsně po ní došlo ke ztrátě sluchu. 

baha3piece_diagram2.jpg

Kdy BAHA pomáhá 

Když nemohou pomoci běžná sluchadla pro vzdušné vedení.

Mezi indikace patří:  Oboustranná atrézie zvukovodů a středouší,  oboustranný chronický zánět zvukovodu, středouší, nebo středoušní onemocnění, které nelze řešit chirurgicky. Základní podmínkou je dostatečná kostní rezerva. O vhodnosti sluchadla se můžete poradit se svým ošetřujícím foniatrem.

Novější indikace:  Ve světě se se BAHA aplikuje i při jednostranné převodní nedoslýchavosti a při jednostranné hluchotě, zvané také single sided deafness. V ČR nejsou tyto indikace hrazeny z běžného zdravotního pojištění.

Výhody

Na rozdíl od sluchadel pro vzdušné vedení, při používání BAHA odpadají potíže způsobené uzavřením zvukovodu ušními tvarovkami. Pacienti s trepanační dutinou po radikálních operacích chronického zánětu středouší mají často problémy se zpětnou vazbou. Ty při používání Bahy odpadají.

Dále oproti sluchadlům pro vzdušné vedení je u přenosu přímým kostním vedením daleko menší zkreslení zvuku.

Výsledky rekonstrukční chirurgie vnějšího a středního ucha se nedají vždy předvídat a pacientovi hrozí určitá rizika. Navíc sluchvý zisk po operaci nemusí být uspokojivý. Naproti tomu jsou výsledky zavedení Bahy včetně sluchového zisku předvídatelné

 U tradičních kostních sluchadel je problémem komfort nošení a stabilita umístění na hlavě, nezanedbatelný je estetický efekt a rozdíl je především v kvalitě přenosu zvuku, která je výrazně lepší při přímém kostním vedením BAHA.

Pro více informací o možnostech systému BAHA pro pacienty po operaci vestibulárního schwannomu informujte pana doktora MUDr. Boučka, PhD.

 

en_cochlear_user_baha_abutment_627x259.jpg

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-usni-nosni-a-krcni-uk-2-lf-a-fn-motol/specializace/baha-centrum/

http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/discover/baha-bone-conduction-implants/baha-connect-system/baha-connect-system

Infomace na stránkách výrobce (anglicky) :http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/discover/baha-bone-conduction-implants

 
 

 

 
Valid CSS!